Drapak rodeo

Extreme Enduro Petříkovice

**Díky aktuálnímu vývoji situace ohledně COVID-19 jsme nuceni závod v plánovaném termínu zrušit, respektive přesunout na jaro 2021. Již uhrazené startovné zůstává v platnosti.**
Po zhoršené možnosti cestování ze Slovenska se obáváme zpřísnění i od dalších okolích států odkud je téměř polovina registrovaných jezdců – zejména se to týká Polska. Dalším důvodem je hrozba nepředvídatelného snížení počtu shromážděných osob a zvýšené hygienické nároky i pro venkovní akce. 
K přesunu termínu jsme se rozhodli s předstihem a doufáme, že uvedené důvody pochopíte. 
Buďme zodpovědní a zdraví, ať se potkáme na jaře 2021 na startu Drapák rodea!

Předběžně plánované datum pro DRAPÁK RODEO je stanoveno na 23. - 25. 4. 2021


---
**Due to the current situation regarding COVID-19, we are forced to move race to the spring of 2021. The already paid entry fee remains valid.**
After the worsened possibility of traveling from Slovakia, we are afraid of tightening from other surrounding countries, from where almost half of the registered riders are - especially from Poland. Another reason is the threat of an unpredictable reduction in the number of people collected and increased hygiene requirements for outdoor events.
We have decided to move the race and we hope that you will understand our reasons.
Let's be responsible and healthy, let's meet you in the spring of 2021 at the start line of Drapak Rodeo!

Na obrázku může být: text, kde se píše SORRY, THIS EVENT IS POSTPONED

Partners

CondorMotor BikeMotodrivejpopservisMoto-ufoPension Pod HrádečkemBETA - the play BikeRPmotomaxczBenjaming's Clan